• ProLoader

ProLoader

複合式、可移動和模組化的機器人單元系統

搭配協作型機器人

讓您在CNC或加工機生產動線中

人機一體,輕鬆高效率

高客製化料盤

因應各式零件規格大小

搭配協作型機械手臂,簡單操作

小空間;大利用

最適合各加工廠

相關產品

Rebel-S6-0.45

Rebel-S6-0.45

PAL 470 - 3.1

PAL 470 - 3.1

NJ4 170 - 2.5

NJ4 170 - 2.5

NJ4 220 - 2.7

NJ4 220 - 2.7

MATE-XT

MATE-XT

NJ 450 - 2.7

NJ 450 - 2.7